WELKOM
WELCOME
Welkom by die webwerf van die Sentrum vir Wonders.

Ons glo dat die gegewens wat u hier kry, u vertroud sal maak met die doel en aktiwiteite van die Sentrum en dat dit u van meer inligting sal voorsien oor wat ín Kursus in Wonders is en wat dit onderrig.

Die Kursus is een van die groot spirituele leerboeke van ons tyd; dit is inderdaad spirituele psigoterapie. Dit kombineer spirituele inspirasie met psigologiese insig. Dit leer dat vergifnis die weg na innerlike vrede is, hoe jy weer jou ware Self onthou. Dit het die lewens van duisende mense ten goede verander. Ons vertrou dat hierdie webwerf u sal help om te besluit of hierdie spirituele pad vir u is.

Gaan gerus deur al die materiaal. Mag dit van hulp wees op u spirituele reis.Liefde en Vrede

Henri Theron


Kaapstad
Suid Afrika
2011

Welcome to the homepage of A Centre for Miracles.

We hope that the material contained here will be of help to you in understanding the purpose and activities of the Centre, as well as providing more information as to what A Course in Miracles is and what it teaches.

The Course is indeed a unique spirituality. It combines spiritual inspiration with deep psychological understanding. Its teaching of forgiveness as the road to inner peace and the consequent remembrance of your true Self has affected the lives of many thousands of people.

We hope that this website will help you to decide whether the spiritual path of the Course is for you.
We invite you to read through our material and hope that it will be of interest and help on your spiritual journey.In Love and Peace

Henri Theron


Cape Town
South Africa
2011

© Copyright  by A Centre for Miracles.